Az Exclusive Cash Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az Exclusive Cash Kft. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a kirendeltségeken közzétett mindenkor hatályos Üzletszabályzat és Hirdetmények tartalmazzák.

Az Exclusive Cash Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Exclusive Cash Kft. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Iötv.) irányadó előírásainak megfelelően kezel.